ŽIJTE NA DOBRÉ ADRESE
Sem vložte podnadpis

STANDARDY

Jedná se o projekčně navrženou a realizačně prováděnou stavbu tradiční technologií, tzn. na betonových základových pasech, všechny nosné stěny i příčky zděné, stropní konstrukce betonové filigránové, s dostatečnou akustickou izolací proti kročejovému hluku.

Vnitřní schodiště a balkony budou železobetonové prefabrikované.

Střecha je řešena plochá s klasickým pořadím vrstev s tepelnou izolací, zakončena hydroizolační folií z PVC.

Bytový dům splňuje energetické požadavky s náročností skupiny B. 

Okna bytových jednotek jsou navržena plastová s izolačním trojsklem.

Vybavení bytů je standardní, je však možné v průběhu výstavby si interiérové části (např. obklady,dlažby) změnit a navrhnout podle svých představ.

Pohyb v patrech obou domů zabezpečují moderní výtahy.